Akademi Konseyi’ne Başkanlık modeli

0


15 Temmuz 2018’de çıkarılan, “4 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” aradan bir yıl geçmeden yeniden düzenlendi. Kararnameyle Türkiye Ulusal Ajansı, Orman Genel Müdürlüğü ve Türkiye Bilimler Akademisi’ne (TÜBA) ilişkin önemli değişiklikler yapıldı. Yeni düzenlemelerden en dikkat çekeni ise TÜBA’ya bağlı Akademi Konseyi’nin yönetim şemasında yapılan değişiklik oldu.

TÜBA Akademi Konseyi’nin üst yönetimi artık bir başkan ve üç başkan yardımcısından oluşacak. Başkan ve başkanın görevlendirdiği yardımcıların görev süresi üç yıl olarak belirlendi ve yönetmeliğe, “Başkanın görevi sona erdiğinde başkan yardımcılarının görevi de sona erer” ibaresi eklenerek akademiye Başkanlık Sistemi’ne benzer bir model getirildi.

AÇMA KAPAMA YETKİSİ

Kararname ile Akademi Konseyi’nin yükseköğretimdeki etki alanı da genişletildi. Konseye, akademiye ilişkin faaliyetleri düzenlemek ve yürütmek yetkisinin yanı sıra enstitü, araştırma merkezi ve benzeri birimlerin kurulmasını ya da kapatılmasını önerme yetkisi de verildi. Akademinin görev alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlarla üyelik, anlaşma, işbirliği ve ortak faaliyetler yapma konusundaki karar da Akademi Konseyi’ne bırakıldı.

Değişiklik ile öte yandan, akademinin yürüteceği faaliyetler sırasında yapacağı ücret, telif ve işlenme ücreti ile benzer ödemelerin üst sınırını belirleme yetkisi Akademi Konseyi’ne devredildi. Akademi personelini belirleme yetkisi ise Akademi Konseyi Başkanı’na aktarıldı.

YETKİ DEVRİ

Öğretim Elemanları Sendikası Başkanı Dr. Vahdet Özkoçak, YÖK’ten üniversite rektörlüklerine yapılan yetki devrinin bir benzerinin de TÜBA’ya yapıldığını söyledi. TÜBA’nın akademide birçok konuya yön vermeye çalışan bir kurum olduğunu vurgulayan Özkoçak, dün alınan karar ile yetkilerinin daha da arttığını ifade etti.

Eğitim Sen Yükseköğretim Sekreteri Özgür Bozdoğan da TÜBA’nın yükseköğretimdeki öneminin arttığını söyledi. Kurumun bugüne kadar etkin olmadığını anlatan Bozdoğan, yükseköğretimin TÜBA üzerinden konsolide edilme düşüncesinin olabileceğini ifade etti.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here