Çözüm Sürecinde son dönemeç, Öcalan’ın 10 maddesi

0
Çözüm Sürecinde son dönemeç, Öcalan'ın 10 maddesi

Çözüm süreci kapsamında Başbakan Yardımcısı Akdoğan ile HDP Heyeti Başbakanlık Dolmabahçe Ofisi’ne görüştü. Görüşme sonrası heyet ile Akdoğan ortak açıklama yaptı.

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ile Halkların Demokratik Partisi (HDP) Heyeti çözüm süreci kapsamında Başbakanlık Dolmabahçe Ofisi’nde görüştü.

İMC’de yer alan habere göre, toplantıya Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ve İçişleri Bakanı Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal  ile HDP Grup Başkanvekilleri Pervin Buldan, İdris Baluken ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder bulundu.

Görüşme sonrası ortak açıklama yapıldı. İlk açıklamayı HDP heyeti adına Sırrı Süreyya Önder yaptı.

Önder: Öcalan PKK’yi olağanüstü toplanmaya davet etti

“Tarihi bir karar sürecinin eşiğinde bulunmaktayız. Başlangıcından bugüne bu sorun devletin dönüşümüyle ilgilidir. Bugüne kadarki egemen devlet zihniyeti bu meseleyi salt iktidarlaşma aracı olarak düşünmüş, kör şiddetin kurbanı haline getirmekten kurtarmamıştır.

“Barış ve evrensel demokrasiyle bağı sağlıklı kurulmadıkça, demokratik barışın devlet ve toplum yapısından hak, adalet, eşitlikten yana değişim sağlaması düşünülemez. Süreç cumhuriyet tarihi boyunca varlıkları dışlanan tüm unsurların özgür ve eşitçe tanınması ve yeni norm sisteminde kendileri olarak yer almalarıyla gelişmek durumundadır.

“Tarihin bizlere yüklediği büyük sorumluluk; çözümün de çözümsüzlüğün de salt bizim toplumlarımızla ilgili olmadığı, tüm bölgeyi hatta dünyayı etkileyen bir muhtevası olmasıdır. Bölgenin yüzyıllık dengeleri altüst olurken küresel ve bölgesel zorbalıkların yol açtığı algısal ve iradesel yaklaşımlar evrensel insani değerler ölçüsünce geliştirilerek açılmalıdır.

“Muhtevası gereği çok hareketli, dinamik bölgesel koşullar gözününe alındığında sürece de dinamik yaklaşım gereklidir. Bütün bu belirlemeler ışığında zaman zaman aksama ve kırılmalarla yürütülen diyalog süreci resmi, sorumlu ve ciddi aşamaya gelmiş bulunmaktadır.”

“Otuz yıllık çatışma sürecini kalıcı barışa götürürken demokratik çözüme ulaşmak temel hedefimizdir. Asgari müştereğin sağlandığı ilkelerde silahlı mücadeleyi bırakmak temelinde stratejik ve tarihi kararı vermek için PKK’yi bahar aylarında olağanüstü kongreyi toplamaya davet ediyorum. Bu davet silahlı mücadelenin yerini demokratik siyasetin almasına yönelik tarihi bir niyet beyanıdır.”

10 madde

Önder, sürece ilişkin 10 başlığı sıraladı:

* Demokratik siyaset; tanımı ve içeriği,

* Demokratik çözümün ulusal ve yerel boyutlarının tanımlanması,

* Özgür vatandaşlığın yasal ve demokratik güvenceleri,

* Demokratik siyasetin devlet ve toplumla ilişkisi ve bunun kurumsallaşmasına dönük başlıklar,

* Çözüm sürecinin sosyo-ekonomik boyutları,

* Çözüm sürecinin yol açacağı yeni güvenlik yapısı,

* Kadın, kültür ve ekolojik sorunların yasal çözümleri ve güvenceleri,

* Kimlik kavramı, tanımı ve tanınmasına dönük çoğulcu demokratik ve eşit mekanizmaların güvenceleri,

* Demokratik cumhuriyet, ortak vatan ve milletin demokratik ölçütlerle tanımlanması, çoğulcu demokratik sistem içerisinde yasal ve anayasal güvencelere kavuşturulması,

* Bütün bu demokratik hamle ve dönüşümleri içselleştirmeyi hedefleyen yeni bir anayasa.

‘Barışa her zamankinden daha yakınız’

10 maddelik talepleri okuyan Önder, şu ifadeleri kullandı:

“Beklenen tarihi gelişmelerin hayata geçebilmesi için tahkim edilmiş bir çatışmasızlığın elzem olduğuna şüphe yoktur. Biz de HDP heyeti olarak tüm demokratik çevreleri ve barıştan yana olan kesimleri, gelinen bu demokratik müzakere ve çözüm aşamasına güç katmaya davet ediyoruz. Barışa her zamankinden çok daha yakın olduğumuzu bilerek, emek veren ve verecek olan tüm demokrasi güçlerini selamlıyoruz.”

Akdoğan: Açıklamayı önemli görüyoruz

Önder’in ardından Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan söz aldı.

“HDP dün İmralı’da bir görüşme gerçekleştirdi. Çözüm süreci kurulunda gelinen aşamayı ele almıştık.

“Önemli bir aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Silahların bırakılmasına yönelik çalışmaların hız kazanması, tam anlamıyla bir eylemsizliğin hayata geçmesi ve demokratik siyasetin bir yöntem olarak öne çıkartılması konusundaki açıklamayı önemli görüyoruz.

“Silahların devre dışı kalması demokratik gelişime hız katacaktır. Demokrasilerde halkın desteğini alan düşünceler, görüşler ve politikalar değer kazanır. Biz de milletimizin hayır duası ve desteğiyle süreci nihai sonuca ulaştırmakta kararlıyız.

“Yeni anayasayı bir çok köklü ve kronik sorunun çözümüne önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Temel sorunlarını geride bırakan bir Türkiye küresel bir güç haline gelecektir. Biz birlikte Türkiye’yiz. Her şey Türkiye için.”

Çözüm Sürecinde son dönemeç, Öcalan'ın 10 maddesi

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here