Danıştay’da yeni bir dönem başladı

0

Danıştay’da mevcut uyuşmazlıklara hangi dairelerin bakacağı ve bu dairelerde kimlerin görev yapacağı gibi önemli kararları almakta tek yetkili organ haline gelen Danıştay, Başkanlık Kurulunun oldukça kısa süren toplantısı sonrasında, gece yarısı, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan karara göre yürütme nezdinde önem arz eden tüm konular yeni kurulan 16. Daireye verildi.Toplantının çok kısa sürede sonuçlanması yargı çevrelerinde kararın başka bir yerde hazırlanıp son hali verildikten sonra kurul üyelerine usulen imzalatıldığı yorumlarına neden oldu. Çalışmaların Danıştay Genel Sekreterliğinde büyük bir gizlilik içerisinde yürütüldüğü, çalışmaların özellikle mesai saati sonrasında gerçekleştirildiği ve geç saatlere kadar devam ettiği ileri sürülmüştü.Karar için özel olarak mükerrer sayısı hazırlanan Resmi Gazetede alel acele yayımlanan karar metnindeki yazım ve imza hatalarının çokluğu ise dikkat çekti. İlgili karara göre, hükümetin önem verdiği ve son dönemde birçok yasal düzenleme ile dizayn edilen  Başbakanlık, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının tüm iş ve işlemlerine ilişkin davalara 16. Dairede bakılacak. Ayrıca Hâkim ve Savcıların meslekten çıkarma cezalarına karşı açılan davalara da ilk derece olarak bakacak olan özel yetkili Daire önemli mesleklere giriş sınavlarına ilişkin uyuşmazlıklara da bakmakla görevlendirildi. Bu kararla birlikte, *Kamu personeline ilişkin tüm yönetmelik, genelge vb. düzenleyici işlemler*Tüm Devlet memurluğundan çıkarma işlemler*Devlet memurlarının resen emeklilik işlemler*Kariyer mesleklerin tüm sınavlar-Kaymakamlık sınavlar-Hakim savcı adaylığı sınavlar-Uzman sınavlar-Sayıştay Denetçiliği sınavlar*Hâkim ve Savcıların meslekten çıkarma cezalar*Emniyet personelinin terfi işlemler*Emniyet personelinin tüm disiplin işlemler*Başbakanlık, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile bunların bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında görevli tüm kamu personeli hakkında uygulanan iş ve işlemler ÖYD tarafından karara bağlanacak.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here