Eğitimde bir ‘reform’ paketi daha: Okula başlama yaşı yapboza çevrildi

0


Eğitim sistemini 17 yıllık iktidarı boyunca 15 kez değiştiren AKP’nin, bu alanda yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM’ye geldi. Meclis Başkanlığı’na, “Yeni Eğitim Paketi” adı altında sunulan teklifte, ilkokula başlama yaşının 69 aya çıkarılmasından mesleki eğitim merkezlerinin özel sektör tarafından açılabilmesine kadar birçok düzenleme yer aldı.

Toplam sekiz kanun ve KHK’de değişiklik yapılmasını öngören teklifte en dikkat çekeni, okula başlama yaşıyla ilgili madde oldu. İlkokula başlama ayının 66 aydan 69 aya çıkarılacağı bildirildi. Daha önce hiçbir eğitimcinin görüşü alınmadan tüm tepkilere karşın AKP tarafından değiştirilen okula başlama yaşındaki yeni düzenlemenin amacının, “Gelişimi yavaş olan çocukların okula geç başlayabilmesi, hızlı olanların ise erken başlayabilmesi” olduğu belirtildi.

MESLEKİ EĞİTİM DEVREDİLECEK

Özel sektörle yapılan işbirlikleri çerçevesinde öğrencilerin ucuz işgücü olarak kullanılmasının önünü açan düzenlemelerin bir benzeri de AKP’nin kanun teklifinde yer aldı. Teklifin dokuzuncu maddesiyle mesleki eğitim merkezlerinin organize sanayi bölgesi yönetimlerince ve özel sektör temsilcilerince açılabilmesine olanak sağlandı. Teklifin gerekçesi ise “Eğitim-istihdam bağlantısının güçlendirilmesi” oldu.

Yükseköğretim öğrenci yurtlarına ilişkin daha önce MEB’e ait olan açma izni yetkisinin de Gençlik ve Spor Bakanlığı’na verilmesi teklif edildi. AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, teklifin “Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün tecrübesine istinaden” yapıldığını söyledi.

TAYİN HAKKI DÜZENLENECEK

Teklifte, sözleşmeli öğretmenler ve din görevlilerinin tayin hakkıyla ilgili madde de yer aldı. Mevcut durumda dört yıllık çalışma süresini doldurduktan sonra tayin talep edebilen Diyanet personeli için bu süre üç yıla indirildi. Sözleşmeli öğretmenlere 4+2 yıl çalışma süresinin sonunda tanınan tayin hakkıyla ilgili yeni teklifle bu sürenin 3+1’e indirileceği ifade edildi.

2012’DE DEĞİŞMİŞTİ

Okula başlama zamanı 2012’de getirilen 4+4+4 sistemiyle birlikte 72 aydan 60 aya düşürülmüştü. O dönem okula başlayan çocukların sıkıntı çekmesi üzerine yasada düzenleme yapılmış ve ailenin isteği olursa 66 ayda okula başlanabileceği uygulaması getirilmişti. Eğitimciler tarafından sıklıkla eleştirilen bu uygulamalar oldukça eleştiri almıştı. AKP kendi getirdiği sistemi tekrar değiştirerek okula başlama yaşını 69 aya çıkarmayı planlıyor.

***

‘Sorunları daha da derinleştirecek’

AKP’nin okula başlama yaşıyla ilgili teklifinin mevcut sorunları çözmeyeceğini savunan Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, “Eğitim Sen olarak ilkokula başlama yaşının 72 ay olması gerektiğini ifade etmiştik” dedi. Teklifin, “Gelişimi yavaş olan çocukların okula geç başlayabilmesi, hızlı olanların ise erken başlayabilmesi’ ifadesi üzerinden esnekleştirildiğini söyleyen Aydoğan, sorunun daha da derinleşeceğini belirtti.

Mesleki eğitim merkezlerinin özel sektör temsilcilerince açılabilmesine olanak sağlayacak maddeyi de eleştiren Aydoğan, şunları söyledi:

“Bu, eğitim sorumluluğunun sermayeye devri anlamına gelmektedir. MEB’ in görevi öğrencileri örgün eğitim içerisinde tutmaktır. Çocuk işçiliği anlamına gelen çıraklık eğitimini düzenlemek özellikle yoksul aile çocukları açısından eğitimin sekizinci sınıfta bitmesi anlamına gelmektedir. Sözleşmeli çalışanların iş güvencesi hakkı da AKP’nin teklifiyle görmezden gelinmektedir. Sorunlara 3+1 düzenlemesi çözüm olamaz. Tüm sözleşmeli eğitim ve bilim emekçilerinin mazerete dayalı tayin hakkı başta olmak üzere tüm hakları iade edilmelidir.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here