Felaket geliyorum diyor!

0

Dünya Uzmanlara göre iklim değişikliğinden ve nüfus artışından kaynaklanan sebepler yüzünden büyük bir felaketin eşiğinde. Atmosferin karbondioksit emme kapasitesinin en geç otuz yıl sonra dolacağı belirtiliyor.

 

Almanların yüzde 69’u iklimdeki ısınmanın iki dereceyle sınırlandırılmasının başarılamayacağı, yüzde 85’i de iklimin korunmasının hayati önemde olduğu görüşünde. Almanya’da yapılan ankete katılanların büyük çoğunluğu, “Dünya iklim konferansında öncelikle yenilenebilir enerjilerin bütün dünyada teşvik edilmesi ve enerji sarfiyatının azaltılması ele alınmalıdır” diyor.

İklim araştırmaları uzmanı Ottmar Edenhofer, karbondioksit vergisi kesilmesinin neden gerekli olduğunu şöyle açıklıyor: “Atmosferin sera gazı depolama kapasitesi daraldığı için karbondioksit vergisine ihtiyacımız var. Atmosferin bin milyar tondan fazla karbondioksit depolaması mümkün değil. Kapasitesi sınırlı olduğu için karbondioksit vergisi uygulanmalı ki, yatırımcı, tüketici ve işletmeci kendine yön tayin edebilsin. Darlık fiyata yansıtılınca yatırımlar da doğru alanlara kaydırılacaktır.”

Sera gazı emisyonunun bugünkü düzeyde devam etmesi durumunda atmosferin emiş kapasitesinin en geç otuz yıl sonra dolacağını belirten Alman uzman, karbondioksit vergisiyle diğer vergileri düşürme, devlet borçlanmasını azaltma ve altyapı yatırımlarını artırma imkânı yaratılabileceğini belirtiyor. Edenhofer hükümetlerin nasıl ikna edilebileceği sorusunu ise şöyle yanıtlıyor: “Örneğin Çin yönetimine, ‘Karbondioksit vergisiyle büyük kentlerin havasını temizleyebilirsin’, Meksika hükümetine ise, ‘önümüzdeki 20 yılda ihtiyaç duyacağın altyapı yatırımlarına daha fazla kaynak ayırabilirsin’ derim.”

1417509927_000-hkg10121900

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here