Finansal hizmetlerde de güven sorunu var

0


TCMB, Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Itimat Endeksi Nisan ayı raporunu deklare etti.

Finansal sektörde etkinlik gösteren 155 kuruluşun yanıtlarına dayanarak oluşturulan endeksi sonuçlarına gore;

2019 yılı Nisan ayında FHGE, bundan önceki aya gore 1,6 puan azalarak 138,6 seviyesinde geriledi. Endeksi oluşturan anket sorularına ilişik yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu FHGE’yi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki hizmetlere olan talep ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin FHGE’yi azalış yönünde etkilediği gözlenmektedir.

İş durumu ve hizmetlere olan öğrenci ilişkin değerlendirmelere gore, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bundan önceki aya kıyasla güçlendiği, son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin ise zayıfladığı görülmektedir.

Son üç aydaki istihdama ilişkin olarak, bundan önceki ayda artış bildirenler lehine olan seyrin azalış bildirenler lehine döndüğü gözlenmektedir. Gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin ise zayıflayarak devam etmiş olduğu görülmektedir.

Kârlılığa ilişkin değerlendirmelere gore, son üç ayda artış bulunduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin bundan önceki döneme kıyasla güçlendiği görülmektedir.

Rekabet gücüne ilişkin değerlendirmelere gore, yurt içi piyasalardaki rekabet gücünde son üç ayda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bundan önceki döneme kıyasla güçlendiği, gelecek üç ayda iyileşme olacağı yönündeki beklentilerin ise zayıfladığı gözlenmektedir. Yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin olarak, son üç ayda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda iyileşme olacağı yönündeki beklentilerin zayıflayarak devam etmiş olduğu görülmektedir.

2019 yılı Nisan ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına gore “Finans ve Sigorta Faaliyetleri” sektöründe itimat endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, “64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)” sektöründe bundan önceki aya gore 2,4 puanlık azalış görülürken, “65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (mecburi toplumsal güvenlik hizmetleri hariç)” ve “66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Destek Faaliyetler”sektörlerinde sırasıyla 13,0 ve 10,1 puanlık artış olduğu gözlenmektedir.

İLGİLİ HABERTüketici güveni Nisan'da arttı ama kötümserlik sürüyorTüketici itimatı Nisan’da arttı fakat kötümserlik sürüyorCEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here