Hakkımızda

Gazetecilik mesleğinin internet dünyasına evrilmesiyle birlikte, karnında bir sözü olanlara yeni bir alan doğdu. Yeni medya ve yeni gazetecilik pratikleriyle birlikte gazetecilik mesleği “kurumsal” binalarda icra edilen bir etkinlikten kendini soyutlayarak, sokakta, caddede, evde, internet sayfalarında hatta yolculuk esnasında icra edilebilen bir etkinlik oldu.

Gazeteci yazacağını daha özgür yazma fırsatı bularak, daha fazla kişiye ulaştırabilmenin de rahatlığını yakaladı. Hiçbir kurum, kuruluş, kişi ve siyasi partiye doğrudan ya da dolaylı bir ilişki ağına dahil olmadan yayın hayatına Eylül 2014’ten beri devam eden Press Haber, gazeteciliğe yeni bir yaşam alanı olarak öne çıkan internette yayın hayatına başladı.

Çoğunlukla iletişim fakültesi mezunu gençlerin ayakta tuttuğu Press Haber, yeni gazetecilik pratiklerini öğrenmek isteyen genç iletişimcilere ve gazetecilik yapmak isteyen gençlere meslekle ilgili bilgi birikimlerini aktararak, bu alanın daha etkin kullanılmasına ön ayak olmayı da amaçlamaktadır.

Press Haber, basın ilkelerine ve basın etik değerlerine uyarak, ve toplumsal kesimlerin aidiyetlerine, inançlarına, görüşlerine saygı göstererek demokratik bir dünya inşasının mücadelesini vermektedir. Yurttaş gazetecilik ve hak odaklı gazetecilik perspektiflerini günlük hayatta görünür kılmayı amaçlayan Press Haber, bu minvalde söyleyecek sözü ve yapacak bir şeyi olan herkese kapılarını sonuna kadar açık tutmaktadır.