Ana SayfaPolitikaHDP Seçim Bildirgesini açıkladı

HDP Seçim Bildirgesini açıkladı

HDP’nin merakla beklenen Seçim Bildirgesi ve yeni sloganı belli oldu. İşte Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın birlikte açıkladığı HDP’nin seçim bildirgesi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP), seçim bildirgesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan‘a eleştiriler yöneltildi. Bildirgede, Türkiye’de yaşanan son şiddet ortamından bizzat Erdoğan‘ın sorumlu olduğuna değinilirken, şöyle denildi;

7 Haziran sonrası, demokratik değişim rüzgarının kendini de silip süpüreceğinden dehşete düşen Erdoğan, ikna edici ve inandırcı hiçbir gerekçe olmaksızın ülkeyi savaş ve kaos ortamına sürükledi.”
HDP seçim bildirgesinde, “radikal demokrasi” vurgusu da yapılarak, “Gerçek demokrasiye ancak toplumun ve insanın, sermayenin ve siyasi iktidarın mutlak tahakkümü altında ezilmesine karşı etkili mücadele edenler erişebilir. Bütün bunlar acak radikal demokrasiyle mümkündür” denildi. Bildiride, “dikta yönetimine değil, halkın öz yönetimine ihtiyacımız var” denildi.
HDP, 1 Kasım bildirgesinde yine Diyanet’in kaldırılacağı vaadini korudu. Ancak 7 Haziran’a göre bir rötuş yaptı. Kaldırılan Diyanet’in yerine “Din ve İnanç İşleri Kurulu” oluşturulacağı bidiride yer aldı. Bildiride, “Diyanet İşleri Başkanlığı, Din ve İnanç İşleri Kurulu olarak yeniden yapılandırılacak. Devletin din ve inanç alanından elini çekmesi sağlanacak, din ve inanç işleri topluma, inanç sahiplerine bırakılacak.”

HDP seçim bildirgesinde, partinin “tekçi değil, demokratik cumhuriyet” için çalışacağı vurgulanarak, Cumhurbaşkanı’nın mevcut yetkilerinin kısıtlanacağı vaadi bulundu. Vaatler arasında, “demokratik özerklik” de yer aldı. Bildiride, “Demokratik özerklik, halkların yönetim ve karar süreçlerine katılımının sağlanması için hayata geçirilecek” denildi.

HDP bildirisinde, Milli Güvenlik Kurulu’nun kaldırılacağı, Terörle Mücadele Kanunu (TMK) ve Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) “evrensel demokratik ilkelerle uyumlu olmayan bölümlerin” değiştirileceği vaatleri de yer aldı. Bildiride, “İç Güvenlik yasası ve çeşitli isimler altında işleyen özel yetkilerle donatılmış mahkemeler kaldırılacak” denildi
HDP bildirgesinde, anadilde eğitimin “hak” haline getirileceği ifade edilerek, “Anadilinde eğitimi bir kamu hizmeti olarak almak herkes için bir hak olarak kabul edilecek, eğitimin tüm aşamalarında resmi dil olarak Türkçe’nin öğretilmesinin yanında, anadilinde eğitimi bir kamu hizmeti olarak alma imkanı sağlanacak” ifadesi kullanıldı.
Bildirgede köy koruculuğu sistemi “özel savaş aygıtı” olarak nitelendirilerek, HDP’nin iktidara gelmesi halinde koruculuk sisteminin kaldırılacağı yer aldı. Bildiride, “ayrıca diğer özel savaş aygıtları olan JİTEM, kontrgerilla ve benzeri tüm uygulamalara son verilecek” denildi.
HDP bildirisinde Ermenistan ile Türkiye arasındaki sınırın “koşulsuz” açılacağı, bu ülkeye yönelik “ekonomik ambargonun” sona erdirileceği vaadi de yer aldı. HDP, Karabağ sorunu konusunda ise “demorakratik çözüm çabalarını destekleyeceğiz” dedi
HDP bildirgesinde, önceliğin “eşit yurttaşlık” temelinde bir Anayasa yapılması olacağı ifade edilerek, Başkanlık sistemine izin verileceği ifade edildi. Bildirgede, “HDP, açık bir biçimde karşı olduğ başkanlık simteminin Anayasa değişikliklerinin temel koşulu haline getirilmesin kabul etmeycek, başkanlık sistemine geçit vermeyecek” denildi.
HDP’nin vaatleri arasında öne çıkanlardan biri de, Türkiye’deki zorunlu askerlik hizmetine karşılık, “vicdani red” kavramının yasalara girmesi oldu.
HDP bildirgesinde, geçmişle yüzleşme çerçevesinde “hakikat komisyonu” kurulacağı vaadedildi.

İşte seçim bildirgesinde vadedilenler:

HDP‘nin seçim bildirgesi kamuoyuna açıklandı. “Büyük İnsanlık Büyük Barış” başlığı altında 52 sayfadan oluşan bildirgede, Cumhurbaşkanının yetkilerinin sembolik düzeye indirilmesi ile seçim barajı, MGK ve milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması gibi vaatler yer alıyor.

HDP’nin bugün kamuoyuyla paylaşılan seçim bildirgesinin bir diğer sloganı da “İnadına beraber inadına HDP” olarak belirlendi.

“1 Kasım’a giderken, hepimizin yediğimiz ekmek, içtiğimiz su, soluduğumuz hava kadar barışa, demokrasiye, adalete ihtiyacı var” ifadesine yer verilen bildirgede, şunlar kaydedildi:

“Kalıcı bir barışı, köklü bir demokrasiyi, yerel demokrasinin inşasını, hayatın her alanında kadın-erkek eşitliğini, emekçilerin sosyal haklarının sağlanmasını, güvenceli çalışma ve yaşam koşullarını, ekolojik bir yaşamı, bütün ezilen kimliklerin özgürleşmesini sağlayabilecek halkçı, demokratik bir hükümetin inşası için HDP sorumluluk almaya hazırdır.”

8 Mart Dünya Kadınlar Günü resmi tatil ilan edilecek

Bildirgede, kadınların yaşamın her alanında erkeklerle eşit şekilde yer almasının sağlanacağı vurgulanırken, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün ise resmi tatil ilan edileceği açıklandı.

“Kalıcı barışta ısrarcı” olunacağı belirlenen HDP bildirgesinde, “Derhal silahların iki taraflı susturulması, akan kanın durdurulması ve yeniden müzakere masasına dönülmesini istiyoruz” ifadesi kullanıldı.

“Öz yönetimin 21. yüzyıl Türkiye’sinin inşası bakımından yaşamsal olduğu” öne sürülen bildirgede, “öz yönetimin, özerk ve demokratik yerinden yönetim modeli olduğu ve Türkiye’nin üniter devlet yapısı içinde gerçekleşmesinin de mümkün olduğu” değerlendirildi.

Cumhurbaşkanının yetkilerini sınırlandırarak, sembolik düzeye çekme vaadinde bulunan HDP, eş genel başkanlık sistemini uygulayan partilerin iktidara gelmesi halinde, eş başbakanlık sisteminin de hayata geçirileceğini bildirdi.

“MGK kaldırılacak”

Milli Güvenlik Kurulu’nun (MGK) anayasal ve yasal çerçevesi ile özel yetkilerle donatılmış mahkemelerin kaldırılacağına vurgu yapılan bildirgede, her türden işkence ve kötü muamelenin de insanlık suçu sayılacağı kaydedildi.

Bildirgede, ana dilinde eğitimi bir kamu hizmeti olarak almanın herkes için bir hak olarak kabul edileceğine işaret edilerek, “Eğitimin tüm aşamalarında resmi dil olan Türkçe’nin öğretilmesinin yanında, anadilinde eğitimi bir kamu hizmeti olarak alma imkanı sağlanacak” açıklamasında bulunuldu.

HDP, bir “özel savaş aygıtı” olarak oluşturulduğunu iddia ettiği köy koruculuğu sisteminin de kaldırılacağını bildirdi.

Köy korucularının çeşitli işlerde istihdamının sağlanacağı, ayrıca JİTEM, kontrgerilla gibi tüm uygulamalara ise son verileceği vurgulandı.

Dış politika

Bildirgenin “dış politika” başlığında ise HDP’nin başta Ortadoğu olmak üzere, tüm dünya halklarının kendi siyasi geleceklerini özgürce belirlemeleri ve halkların kendi kendilerini yönetecekleri demokratik, eşitlikçi ve özgürlükçü bir yönetim anlayışını geliştirmeleri için çalışacağı aktarıldı.

Suriye’deki iç savaşın sona erdirilmesi, halkların kardeşliğine ve eşitliğine dayalı demokratik bir çözümün ortaya çıkarılması için çaba harcayacağını bildiren HDP, “Rojava halkı”nın açığa çıkardığı demokratik yönetim iradesinin tanınarak demokratik Suriye yönetiminin yaşam bulması için çalışacaklarının sözünü verdi.

Kıbrıs’ta Türk ve Rum halklarının Ada’nın bölünmüşlüğüne son vermek ve politik çözümü sağlamak için ortaya koydukları çözüm önerilerini ve çabalarını desteklemeye devam edecekleri belirtilen bildirgede, Ermenistan üzerinde uygulanan ekonomik ambargonun da kaldırılarak, gerekli ekonomik, politik ve diplomatik ilişkilerin geliştirileceği ifade edildi.

“Seçim barajı ve milletvekili dokunulmazlığı kalkacak”

Bildirgede, HDP’nin demokratik bir anayasanın yapılmasına öncelik vereceği vurgulanırken, “HDP, açık bir biçimde karşı olduğu başkanlık sisteminin anayasa değişikliklerinin temel koşulu haline getirilmesini kabul etmeyecek, başkanlık sistemine geçit vermeyecek” değerlendirmesi yapıldı.

Seçim barajını kaldırmayı vadeden HDP, Meclis’te bütün partilerin aldıkları oy oranında temsil edilebilmesinin yolunun açılacağını duyurdu.

Cinsiyet kotası ile yönetimde temsil kademelerinde eşitlik sağlanıncaya kadar pozitif ayrımcılık yapılacağını da işaret eden HDP, milletvekili dokunulmazlıklarının da kaldırılarak sadece ifade özgürlüğü çerçevesinde kürsü dokunulmazlığının korunacağını bildirdi.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSYK) yapısının yeniden düzenleneceği ifade edilen bildirgede, kurul aracılığıyla hakimler ve savcılar üzerindeki siyasi baskıya ve atamalarda ideolojik tutum ile partizan yaklaşımlara son verileceğini duyurdu.

“Adalet Bakanı’nın vesayetine son verileceği ve HSYK’nın özerk bir kurum haline dönüştürüleceği” açıklanan bildirgede, herkesin anadilinde hizmet alabileceği yargı koşullarının oluşturulacağı, mahkemelerdeki tercümanların parasının ise yargılananlar tarafından ödenmesi uygulamasına son verileceği aktarıldı.

HDP, “Basın, iletişim ve bilişim özgürlüğü” başlığında ise medya kuruluşları sahiplerinin başka sektörlerde faaliyet göstermesine izin verilmeyeceği, yazılı, görsel ve dijital medyanın tümünde mesleki, etik ve özgür habercilik ilkelerinin desteklenmesi için “basın etik yasası”nın düzenleneceği vurgusu yapıldı.

“Siyasi tutsaklara genel af”

İktidar olunması durumunda “siyasi tutsaklara” genel af getirileceği açıklanan bildirgede, “hasta tutsakların” ise serbest bırakılacağı, dışarıda tedavi edilebilmeleri için tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınacak raporların ise yeterli görüleceği kaydedildi.

Çocuk cezaevlerinin kapatılacağını da açıklayan HDP, suça itilmiş çocuklar için çocuk destek ve eğitim merkezleri kuracaklarını duyurdu.

Bildirgede, “tarihte yaşanmış soykırımlar, katliamlar, infazlar, kayıplar ve benzeri uygulamaların araştırılması ve hakikatlerin gün ışığına çıkarılması” amacıyla “Hakikat Komisyonları”nın ivedilikle kurulması için gerekli çalışmaların da yapılacağı sözü verildi.

Vicdani ret hakkı

HDP bildirgesinde gençlerin zorunlu askerlik yapmama hakkının güvence altına alacağı belirtildi. Bildirgede, vicdani ret hakkının yanı sıra gençlerin askerlik yerine kamu hizmeti yapabilmeleri için gerekli yasal düzenlemelerin de hayata geçirileceği kaydedildi.

Zorunlu din dersi uygulamasına son verilerek, her öğrencinin kendi inancı doğrultusunda seçmeli olarak ders ve eğitim alma hakkının gözetileceği belirtilen bildirgede, sivil din eğitiminin ise tümüyle serbest bırakılacağı vurgulandı.

Diyanet İşleri Başkanlığının, Din ve İnanç İşleri Kurulu olarak yeniden yapılandırılacağını açıklayan HDP, devletin din ve inanç alanından elini çekmesinin sağlanarak, din ve inanç işlerinin topluma, inanç sahiplerine bırakılacağını duyurdu.

İnanç topluluklarının örgütlenme özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılacağını anımsatan HDP, başta cemevleri olmak üzere, Alevilerin bütün ibadet mekanlarının “ibadethane” olarak tanınacağını ve kamu güvencesi altında olacağını bildirdi. Bildirgede ayrıca kapatılmış dergah ve benzeri ibadet mekanlarının önündeki engellerin kaldırılacağını, bu konuda yerel yönetimlere inisiyatif tanınacağı vurgusu yapıldı.

“Kılık ve kıyafete hiçbir alanda müdahale edilmeyecek”

HDP bildirgesinde devlet tarafından el konulmuş vakıf malları ve taşınmazların iade edileceği, dini inançların gereği olarak tercih edilen kılık ve kıyafete hiçbir alanda müdahale edilmeyeceği değerlendirildi.

Bildirgede, şunlar kaydedildi:

“HDP, tarihte farklı halklara yapılan soykırım ve katliamlar karşısında, bu halklardan devlet adına özür dilenmesi için gerekli çalışmaları yapacak. Bir halkın diğerine üstünlüğünü empoze eden ırkçı, şoven ve milliyetçi politikalar karşısında eşitlikçi, özgürlükçü ve demokratik bir perspektifi geliştirmek için çalışacak.”

Listeler

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Popüler haberler

Mutlaka izlemeniz gereken En iyi 20 özgürlük filmi

En iyi özgürlük filmleri demişken Jean Cocteau'nun şu sözünü hatırlatmadan geçmemek...

15 fotoğrafla dünyanın en pofuduk kedileri

Leonardo da Vinci'nin de dediği gibi; ''Kedi bir sanat şaheseridir''. Hele...

Ahmet Kaya albümlerinde gizli kalmış 12 şair

Müzik tarihinde eşine az rastlanır bir üretkenliğe sahip olan Ahmet Kaya’nın...

Geçmişin Korkutucu ve Garip Tıp Yöntemleri!

Günümüzde bizler ilaçlara alışmışız. Ne derseniz deyin ama tıp yerinde durmayıp...

Tartışı-Yorum

Kuzguni Gömüt

Siyah kuzguni elbisesi içinde dilinde tek bir Arapça cümle ile Aisha Faris, sadece ağlıyordu. Bizim bilmediğimiz bir dilde, İç’inde kopan çığlıkların gümbürtüsü, siyah elbisesinde kara kara dalgalanıyordu. Aynı Arapça...

Şiddete Davet

Rıza Yalçın Koçak Tamam, ölümün dondurucu ayazını buz kesme tehlikesine rağmen düşürmeyelim dilimizden. Kan kokusunun karşısına dikiverelim baharın buğusunu. Envai çeşit çiçekten, yağmuru çekiverince içine buram buram eden topraktan ilham...

Saatin Evrimsel Tarihi! /Günel Abdulllayeva Tekcan

İnsanoğlu tarih boyunca zamanı yakalamaya çalıştı. Zaman geçtikçe onu yakalamak için birbirinden farklı mekanizmalar icat edildi. Önce güneş, su, kum, od ile başlayan bu sevürven günümüzde kullandığımız saatlere kadar geldi....