“İş cinayetleri bedeli belli ticari faaliyetlere dönüştü”

0

Ali Doğan Karacık / presshaber.com

Ermenek’te su basması sonucu 18 işçinin mahsur kaldığı Has Şekerler şirketine ait kömür işletmesi, madenlerdeki ihmalleri bir kez daha gündeme getirdi. Ölümlü iş kazalarında ilk sıralarda yer alan Türkiye’deki gerçek sorunları ve madenleri, Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Hürriyet Demirhan ile konuştuk.

Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Hürriyet Demirhan Press Haber okurları için yanıtladı:

Türkiye ölümlü iş kazalarında dünyada ilk sıralarda bulunuyor. Farklı sektörlerde, farklı şehirlerde bir çok iş kazası gerçekleşiyor. Bunların birbirleriyle ilişkisi var mıdır?

Son dönemde yaşan iş kazalarında en önemli ortak yön özelleştirme, rödovans ve taşeron sistemi. Ayrıca yaşanan kazalar sonucu bu iş cinayetlerinden gerçek sorumluların hiçbir ceza almaması. İş cinayetleri işletmelerde bir maliyet unsuruna dönüştü ve maliyet içerisinde yer alan bir gider işverenler için önemli olmuyor. İş cinayetleri bedeli belli ticari faaliyetlere dönüştü.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatı kazaların önüne geçmekte yetersiz mi kalıyor?

Mevzuatımız iş güvenliği ve sağlığı diye yasalaştı. Yani işçi diye bir kavramı yasa yapıcı ağzına almak istemiyor. Ayrıca mevzuatımız görünüşte alınması gereken önlemler ve yapılması gerekenler konusunda asıl sorumlulukları işverene yükler gibi gözükse de, esasta oluşan cinayetlerde işverenin ceza almasını engelleyici nitelikte. Alınması gereken önlemler konusunda, Avrupa Birliği Mevzuatına uyum nedeni ile, pek çok önleyici madde bulunmasına rağmen bunların uygulanması ve işyerlerinin denetlenmesi konusu yetersizliğinde ötesinde. Eleman yetersizliği, yetkisizlik, siyasi ve yerel baskılar gibi faktörler nedeni ile işletmeler maalesef denetlenemiyor.

Maden kazalarında genelde mühendisler suçlanıyor ve cezalandırılıyor. Yaşanan kazalar mühendislerin deneyimsizliklerinden mi kaynaklanıyor?

Maden kazalarında genelde maden mühendisleri suçlanıyor. Bu doğru bir tespit. Bunun en büyük nedeni Teknik Nezaretçilik kavramı. Kısaca her ocağın bir teknik nezaretçisi (maden mühendisi) olmak zorundadır. Bu meslektaşımız maden işletmesinin teknik ve işçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden denetlemek ve rapor etmekle görevlidir. Ama ücretini aldığı işvereni Bakanlığa şikayet etmek pek mümkün olamamaktadır. Bu arkadaşlarımız tuttukları teknik nezaretçi defterine uygunsuzlukları yazar ise sorumluluğun bir kısmından kurtulmaktadır. Ama iş cinayetlerini bu yolla çözmek mümkün olmamaktadır. Üniversitelerde sürekli maden mühendisliği bölümleri açılmakta ve işsizlik sorunu sürekli büyümektedir. Bu durum da işverenlerin daha ucuza istediğini yapacak mühendisleri bulmasını kolaylaştırmaktadır. Maden Ocaklarının denetiminde en yetkili kuruluş ETKB na bağlı Maden İşleri Genel Müdürlüğü ve ÇSGB na bağlı İş müfettişleridir. Bu kurumlar maden ocaklarını teknik ve iş güvenliği açısından denetler ve gerekli izinleri verirler. Bu kurumların raporları bence kamuya açık olmalıdır. Ayrıca Meslek Odaları iş yaşamının denetlenmesinde yetki sahibi olmalıdır.

Bakan yaşanan kazanın 15 yıl sonra ilk defa yaşandığını söylüyor. Bu yaşanan kaza ile Soma’da yaşanan kaza birbirinden farklı mıdır?

Madenlerde su atımı Maden Mühendisliği eğitiminin temel dersidir. Yeraltında ve yer üstünde oluşturduğunuz boşluklarda birken yüzey ve yeraltı sularının maden ocaklarından atılması sürekli yaşanan bir sorundur ve bakan sadece ölümle sonuçlanan kazaları dikkate aldığından yanlış bilgi vermektedir.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından iş kazası “belirli bir zarar veya yaralanmaya yol açan, önceden planlanmamış beklenmedik bir olaydır” olarak tanımlanmış. Peki Türkiye’de “iş kazaları” bu tanıma uygun mudur?

Türkiye’de maden Ocaklarında yaşanan “kazaların” en azından benim incelediğim kadarı ile hiçbiri iş kazası değildir. İşverenin bilinçli olarak işlediği cinayetlerdir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here