İSKİ denetiminde ortaya çıkanlar: Vatandaşa çifte tarife, “bazı” kurumlara ücretsiz hizmet

0


İSKİ’ye dair Sayıştay’ın denetim raporu sonucunda, vatandaşa faturalanan tutarlarda tarifelerin gerekenden yüksek belirlendiği buna karşılık bazı kurumlara mevzuata aykırı halde ucuz tarife uygulanmış olduğu hatta bunun sonucunda kurumun ciddi bir zararla karşılaşmış olduğu ortaya çıktı.

Birgün’den Nurcan Gökdemir’in haberine bakılırsa; İSKİ, halka almış olduğu hizmetin karşılığından daha yüksek yüksek faturalar gönderirken bazı dernek, vakıf ve spor kulüplerine mevzuata aykırı olarak ucuz tarife uygulayarak yılda 18 milyon liralık zarara yol açtı.

Sayıştay’ın denetim raporunda gelir hesapları ile İSKİ Tarifeler Yönetmeliği’nin incelenmesi sonucunda içlerinde amatör spor kulüplerine ilişik tesis ve lokallerin, kamu yararına olup olmadıklarına bakılmaksızın dernek ve vakıflara ilişik bina ve merkezler ile belediyeler ve belediye iştiraki şirketlerin tüm hizmet binaları ve tesislerinin de bulunmuş olduğu birçok aboneye indirimli su tarifesi uygulanmış olduğu saptandı.

Raporda, senelik 18 milyon lira zarara yol açan bu durumun önceki yıllarda da tespit edilmiş olduğu sadece kurumun bundan caymak yerine hatalı uygulamaya başka abonelikleri de eklemek istediği vurgulandı.

Mevzuata aykırı indirimli tarife uygulanması sebebiyle ortaya çıkan en yüksek zarar 9.4 milyon TL ile belediyeler ve iştiraklerinin kullandığı sudan kaynaklandı. Kamu yararına dernekler 3.1 milyon TL, vakıflar 1.8 milyon TL, öteki dernek ve vakıflar ile bunlara ilişik yurt ve kurslar 1.4 milyon TL, amatör spor tesisleri 1 milyon TL, Aile ve Toplumsal Politikalar Bakanlığı’na bağlı rahatlık evleri ise 508 bin TL noksan su faturası ödemesi yapmış oldu. Böylelikle İSKİ yılda averaj 18 milyon lira noksan tahsilat yapmış oldu.

Bedavaya dağıtılan hizmetler: Halka değil “bazı” kurumlara

Ek olarak bazı kamu kurumlarından, vakıflardan, bedelsiz gruptaki abonelerden ve belli şartları taşıyan vakıf ve cemiyetlerden bağlantı, kazı ruhsat bedeli, proje araştırma ve onay tutarı, şube yolu, su sayaç bedeli benzer biçimde hizmetler için ücret alınmadığı, katılma oranı ve su iştirak bedellerinin gerçekleşme ve tahsilatlarının yapılmadığı raporda yer aldı.

Vatandaşa çifte tarife

Raporda ek olarak, vatandaşın kullandığı su ve atık su tarifelerinin kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak tespit edilmediği, gerçek maliyet değerlerinin hesaplamalara yansıtılmadığı bildirildi.

Kurumun enflasyon ve beklenti anketlerine bakılırsa tarifeleri belirlemesinin eleştirildiği raporda şu şekilde denildi:

“2018 yılı tarife hesabında daha önceki senelerde olduğu benzer biçimde gerçekleşen bütçe sayıları yerine bir sonraki yıl bütçe tahminleri üstünden hesaplama yapılmış, bakım bedeli adı altında abonelerden esasen öğrenim edilen tutarlar için detaylı emek verme yapılmayarak benzer maliyet unsurlarının hem bakım bedeli hem de tarife içine girmesine sebebiyet verilmiş, atık su maliyetleri dahil toplam giderler üstünden su tarife bedeli tespit edilmesine karşın atık su tarifesi ek olarak belirlenmiştir. Bir başka deyişle su tarifesinin içine atık su maliyetleri de dahil edilerek tarifenin olması gerekenden yüksek belirlenmesine sebebiyet verilmiştir.”CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here