İSO “İhracat İklimi”nde iyileşmeye işaret etti

0


Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki etkinlik koşullarını ölçen öncü gösterge olan İstanbul Endüstri Odası (İSO) Türkiye İhracat İklimi Endeksi martta 52,3 seviyesinde gerçekleşti. Mart endeksi, kuvvetli ve yakın dönem trendleriyle uyumlu bir iyileşmeye işaret etti.

İyileşme, Orta Doğu pazarlarında güçlenen talebin Avrupa’daki yavaşlama işaretlerini telafi etmesinden kaynaklandı. BAE ve Suudi Arabistan’da gelişme güç kazanmıştır. ABD’de ekonomik aktivite önceki aya kıyasla yavaşlamakla beraber kuvvetli hızda artarken, Çin’deki aktivite de Haziran 2018’den beri gözlenen en yüksek hızda arttı.

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki etkinlik koşullarını ölçen öncü gösterge olan İstanbul Endüstri Odası (İSO) Türkiye İhracat İklimi Endeksi’nin Mart 2019 süreci neticeleri açıklandı. Eşik kıymet olan 50,0’nin üstünde ölçülen tüm rakamların ihracat ikliminde iyileşmeye, altındaki değerlerin bozulmaya işaret etmiş olduğu mevsimsel etkilerden arındırılmış olarak açıklanan verilere bakılırsa, şubat ayında 52,4 olarak ölçülen İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi martta da aynı iyileşme seyrini sürdürerek 52,3 seviyesinde gerçekleşti.

Endeks, imalatçıların ihracat pazarlarından gelen talepte kuvvetli ve yakın dönem trendleriyle uyumlu bir iyileşmeye işaret etti. Türk imalatçılarının ihracat koşulları mart ayında belirgin bir halde iyileşti. Bu durum, Orta Doğu pazarlarında güçlenen talebin Avrupa’daki yavaşlama işaretlerini telafi etmesinden kaynaklandı. Ek olarak, Çin’in gelişme görünümünde de senenin ilk çeyreğinin sonunda iyileşme gerçekleşti.

Ekonomik aktivite en süratli Suudi Arabistan ve BAE’de arttı

Mart ayında ekonomik aktivitenin en süratli artış kaydettiği iki ülke; Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Her iki ekonomide de gelişme önceki aya bakılırsa ivme kazanmıştır. Türk imalat endüstri ihracat pazarının ortalama yüzde 3,5’ini oluşturan bu iki ülke, ihracat iklimindeki genel iyileşmeyi destekledi. Buna karşılık, imalatçıların en büyük ihracat pazarı olan Almanya’da talebin zayıfladığına yönelik işaretler devam etti. Ekonomik aktivitenin genişlemeyi sürdürmesine karşın imalat üretimindeki düşüşle beraber gelişme ortalama son altı senenin en düşük hızında gerçekleşti. Avrupa’nın öteki bölgelerinde de zayıflama kaydedildi. İngiltere’nin üretimi mart ayında değişiklik göstermezken, Fransa’da ekonomik aktivite son dört ayın üçünde düşüş sergiledi. Öteki ekonomilerde ise büyümenin tekrardan toparlandığı yönünde işaretler oldu. İspanya ve Hollanda’da üretim artışı şubat ayına bakılırsa hızlandı.

Çin’de iyileşme

ABD’de ekonomik aktivite önceki aya kıyasla yavaşlamakla beraber kuvvetli hızda artmaya devam etti. Dünyanın ikinci en büyük ekonomisi olan Çin’deki aktivitenin martta Haziran 2018’den beri gözlenen en yüksek hızda artması bu ülkenin talebinde toparlanma işaretleri bulunduğunu gösterdi. Çin talebinde son dönemde gözlenen zayıflık Asya’daki bir çok bölgenin yavaşlamasında kısmen etkili olmuştu. Bu yüzden büyümenin tekrardan canlanması küresel tecim için pozitif yönde bir işaret oldu. Öte taraftan, Çin pazarı Türkiye imalat sektörü ihracatının ortalama yüzde 1’ini oluşturuyor. Öteki BRIC ekonomilerinin (Brezilya, Rusya, Hindistan) tümünde ekonomik aktivite gelişme kaydederken gelişen piyasalar 2019 ilk çeyreğinin sonunda genel olarak gelişmiş piyasalardan daha iyi performans gösterdi.

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker şunları söylemiş oldu: “2019 ilk çeyreğinin sonundaki gelişmeler, Türk imalatçılarının ihracat pazarlarının coğrafi açıdan çeşitli olmasının önemini ortaya koydu. Mart ayında Avrupa’dan gelen talepte zayıflık sürerken, bu boşluğu Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’daki aktivitenin ivme kazanmasıyla beraber Orta Doğu pazarları kapattı. Çin’deki talebin iyileştiğine yönelik emareler kalıcılaşmaya adım atar ve küresel ticaretin canlanmasına destek olursa, Türk ihracatçıları Orta Doğu’daki kuvvetli seyre ek olarak batı ekonomilerinden de daha pozitif yönde bir talep tablosuyla karşılaşabilir.”CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here