İstanbul Gelişim Üniversitesi Bursları

0

Türkiye’de İstanbul üniversiteleri içinde “Gelişim” ilkesi ile yer edinen İstanbul Gelişim Üniversitesi, bursları ile adından sıkça söz ettiriyor.

Türkiye’de Üniversite

Türk üniversiteleri orta öğretimi tamamlayan öğrencilere çeşitli alanlarda yüksek düzeyde uzmanlık eğitimi vermektedir. Kalite ve nicelik açısından, tamamen küreselleşen dünyaya ayak uydurmak için yükseköğretimin yükseltilmesi birincil amaç olarak benimsendi. Meydana getirilen planlar ve programlar bu algılamayı daima yansıtmıştır.

Birkaç üniteden oluşan üniversiteler, devlet tarafınca ve kanunla, öğretim ve araştırmada özerkliğe haiz kamu şirketleri olarak kurulmaktadır. Ek olarak, devletin nezarete ve denetimi altında olan yükseköğretim kurumları, doğada kâr amacı gütmemek şartıyla, kanunda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hususi vakıflar tarafınca da kurulabilir.

Türkiye’de yükseköğretim kurumları minimum iki yıl yükseköğrenim sağlayacak ve öğrencileri ortak, lisans, yüksek lisans yada doktora dereceleri mevzusunda eğiteceklerdir. Yükseköğretim kurumları; üniversiteler,fakülteler, enstitüler, yükseköğretim okulları, konservatuvarlar, meslek yüksekokulları ve uygulama araştırma merkezlerinden oluşur.

İstanbul üniversiteleri, bilimsel nitelikli özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine haizdir. Üst düzey eğitim faaliyetleri, bilimsel araştırma ve yayınların yürütülmesinden mesuldür. Her üniversite, lisans düzeyinde programlar sunan, mesleki bir vurgu ile ikincisine haiz olan fakültelerden ve dört senelik okullardan ve kesinlikle mesleki özellikte lisans öncesi (önlisans) düzey programları sunan iki senelik meslek okullarından oluşur.

Lisansüstü programlar, lisansüstü emek harcamalar için enstitüler tarafınca koordine edilen yüksek lisans ve doktora programlarından oluşur. Yüksek lisans programları, her ikisi de minimum iki yılda bir “tezli” yada “tezsiz” programlar olarak belirtilir. 

Tezli yüksek lisans programları belirli bir dersin tamamlanmasından sonrasında bir tezin sunulmasını, tezsizprogramlar ise lisansüstü derslerin tamamlanmasını ve bir dönem projesinden oluşur. Doktora programlarına erişim, yüksek lisans derecesi gerektirir. Doktora programları, derslerin tamamlanması, doktora yeterlilik sınavının geçilmesi ve doktora tezi hazırlama ve savunmadan oluşan minimum dört senelik bir süreye haizdir. 

İstanbul Üniversiteleri

İstanbul’da ulusal/internasyonal bir talebe olarak, ülkedeki en güvenli ve en istikrarlı şehirlerinden birinde hem moderniteyihem de geleneği deneyimleme şansına haiz olacaksınız. Bazı İstanbul üniversiteleri öğretim dili olarak İngilizce’yesahipken, ötekiler İngilizce öğrenme fırsatı sunacaktır. Her şeyden ilkin, yüksek eğitim kalitesi sizi dünyanın herhangi bir yerindeki bir geleceğe hazır hâle getirmekten daha fazlasını elde edecektir.

İstanbul üniversiteleri diğerlerinin yanı sıra size şunları elde edecektir:• Yüksek eğitim standartları• Internasyonal kabul görmüş dereceler• Muhteşem olanaklara haiz çağıl kampüsler• Kültürel çeşitlilik• Güvenli ve uygun fiyatlı eğitim

İstanbul Gelişim Üniversitesi Bursları

Internasyonal ve disiplinler arası eğitim ilkesi ile Avrupa’da yer edinen üniversitelerle iş birliğinde olan İstanbul Gelişim Üniversitesi, öğrencilerine internasyonal eğitim modelinindışında burslarının fırsatını da sunmaktadır.

Burslar:• Tercih Bursu• Başarı Bursu• Kardeş Bursu• %75 İndirimli Burs• %50 İndirimli • %25 İndirimli• Ücretli• Mütevelli Heyeti Bursu• Kurumsal Burslar• AR-GE Teşvik Bursu• Internasyonal Bakalorya (IB) Destek Bursu bulunmaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here