Özel sektörün yurtdışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 198,5 milyar dolar

0


Temmuz sonu itibariyle, Özel sektörün yurtdışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 198,5 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu ise 12,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB)’nin Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borçlarına ilişkin açıkladığı rakamların ayrıntıları şöyle;

“Temmuz sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2018 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 11,2 milyar ABD doları azalarak 198,5 milyar ABD doları, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 2,5 milyar ABD doları azalarak 12,9 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlenmektedir.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 6,6 milyar ABD doları azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 282 milyon ABD doları artışla 28,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 2,5 milyar ABD doları azalmış, tahvil stoku ise 547 milyon ABD doları azalarak 3,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,7 milyar ABD doları azaldığı, tahvil stokunun ise 466 milyon ABD doları artarak 6,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2018 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,1 milyar ABD doları azalışla 8,3 milyar ABD doları; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 567 milyon ABD doları azalışla 2,7 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Temmuz sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 10,8 milyar ABD doları azalarak 135,0 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 2,4 milyar ABD doları azalarak 12,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 198,5 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun % 60,6’sının ABD doları, % 33,8’inin Euro, % 4,1’inin Türk lirası ve % 1,5’inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 12,9 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise %53,9’unun ABD doları, %27,0’ının Euro, %18,9’unun Türk lirası ve % 0,2’sinin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Temmuz sonu itibarıyla, 198,5 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun % 47,’sını finansal kuruluşların, % 53,’ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur. Aynı dönemde, 12,9 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun % 75,3’ünü finansal kuruluşların, % 24,7’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur.

Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Temmuz sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 57,1 milyar ABD doları tutarında olduğu gözlenmektedir.”CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here