8.5 C
İstanbul
Cumartesi, Temmuz 11, 2020

İlk buluşmada kadınlara 7 öneri

Sizin hakkınızda ilk kez fikir sahibi olacağı, ilk düşüncelerinin oturacağı o özel güne nasıl hazırlanmalısınız? Ne giymeli, nasıl makyaj yapmalısınız? İlk buluşmadan önce kara kara...

Bunlara bakmalısınız

Modern hayatlar, suni mutluluklar, senkronize yalnızlıklar

Yapmak isteyip de yapamayacağımız şeylerle doldu taştı dünya. İzlenecek tonla film, dizi, okunacak kitap, gidilecek, görülecek, gezilecek yerler ve ortalama 70 yıl ömür var...

Patti Smith’ten Frida Kahlo ve Diego Rivera’ya bir aşk mektubu

Frida Kahlo da her kadın gibi kurbanıydı toplumun, öteki idi. Ama köşesine çekilip acılarının öylece geçmesini beklemedi. Kendisi ile yüzleşirken aslında kadınlığı ile de...

Edebiyatın karanlık kahini: Aldous Huxley

Bütün zamanlarda raslayabileceğimiz, zamanını aşmış, hatta zaman hakkında öngörüde bulunmuş ve bu öngörüleri gerçekleşmiş insanlar vardır. Bu gün sizler için Aldous Huxley'in hayatından sahneleri...

Çocuğunuzu ‘cinsel istismardan’ korumak için ‘İç Çamaşırı Kuralı’nı öğretin

Beş çocuktan biri cinsel şiddete, cinsel istismara maruz kalıyor. Çocuğunuzun böyle bir durumla karşılaşmaması için ona İç Çamaşırı Kuralı'nı öğretebilirsiniz. İç Çamaşırı Kuralı, Avrupa Konseyi'nin...

Dresden’de Gezilecek 8 Yer

Doğu Almanya’nın mücevheri Dresden, nefes kesici güzelliğiyle şehri çevreleyen Elbe Nehri‘ne nazır nefis bir kent.

Özdemir Asaf’ın enleri, ilkleri bilinmeyenleri!

Özdemir Asaf şiirleri, hayatı ve hikayeleriyle şiirimizin en nadide şairlerinden biridir. Cumhuriyet Dönemi Edebiyatının en önemli isimlerinden Özdemir Asaf'ın şiirleri dışında başına gelmiş bilinmeyen...

Ülkeler COVID-19’dan sonrasını inşa etmek için şimdi adım atabilir

Koronavirüs (COVID-19) salgını ve ekonomideki kapanmalar küresel ekonomiye ve özellikle yoksul ülkelere ciddi bir darbe indiriyor. Dünya Bankası Grubu’nun Küresel Ekonomik Beklentiler raporunda yayınlanan analitik bölümlere göre, gelişmekte olan ülkeler ve uluslararası toplum, sağlık krizinin en kötüsü geçtikten sonra iyileşmeyi hızlandırmak ve uzun vadeli olumsuz etkileri köreltmek için adımlar atabilir.

Sağlık acil durumuna ve güvenli temel kamu hizmetlerine yönelik kısa vadeli müdahale tedbirlerine, yönetişim ve iş ortamlarının iyileştirilmesi ve eğitim ve kamu yatırımlarının sonuçlarının genişletilmesi ve iyileştirilmesi de dahil olmak üzere uzun vadeli büyümeyi artırmak için kapsamlı politikalar eşlik etmeli. Gelecekte ekonomileri daha dayanıklı hale getirmek için, birçok ülke, yeni iş türleri, işletmeler ve yönetişim sistemleri için pandemi sonrası ihtiyacı yansıtan ve teşvik eden politikalar kullanarak, iyileşme sırasında daha fazla insani ve fiziksel sermaye oluşturabilecek ve tutabilecek sistemlere ihtiyaç duyacak.

Analiz, Banka’nın küresel ekonomi için en son tahminlerini içerecek olan tam raporun açıklanacağı 8 Haziran öncesinde yayınlandı.

“COVID-19 salgını ve ekonomik duruşların dünya genelindeki yoksulları harap ettiği kapsam ve hız, modern zamanlarda eşi görülmemiş. Mevcut tahminler, 2020’de 60 milyon insanın aşırı yoksulluğa itilebileceğini gösteriyor. Bu tahminler, temel belirleyicilerin gelişmiş ekonomilerin yeniden açılmasıyla birlikte daha da artacaktır ”dedi. “Bugün yapılan politika seçimleri – yeni yatırımları davet etmek için daha fazla borç şeffaflığı, dijital bağlantıda daha hızlı ilerlemeler ve yoksullar için nakit güvenliği ağlarının büyük ölçüde genişletilmesi dahil – hasarın sınırlanmasına ve daha güçlü bir iyileşme sağlanmasına yardımcı olacaktır. Üretken altyapının finansmanı ve inşası, pandemi sonrası iyileşmede çözülmesi en zor konular arasındadır. İflasların hızlanmasını ngellemek, maliyetli sübvansiyonları, tekelleri ve kalkınmayı yavaşlatan devlete ait girişimleri reform etmek için önlemler almamız gerekiyor. ”

Pandemi ile ilişkili derin durgunluklar, ekonomik büyüme ve üretkenlikte çok yıllı yavaşlamayı, daha yüksek yaşam standartlarının sağlanması ve yoksulluğun azaltılmasının temel itici güçlerini artıracaktır. Yavaş trend büyümesinden kaynaklanan eşitsizlik sorununa ek olarak, yoksullar ve savunmasız olanlar, enfeksiyon, okul kapanışları ve daha düşük sermaye akışları da dahil olmak üzere, salgın ve ekonomik kapanmanın en ağır darbeleri arasında.

Halk sağlığını korumak için gereken tedbirler, zaten kırılgan bir küresel ekonomiyi gölgede bırakmış, gelişmiş ekonomilerde ve gelişmekte olan ekonomilerde derin durgunluklara neden olmuştur. Zayıf sağlık sistemlerine sahip ülkeler; küresel ticarete, turizme ya da yurt dışından gelen paraya dayananlar ve emtia ihracatına bağımlı olanlar özellikle sert bir darbe alacak.

Uzun vadede, salgın düşük yatırım da dahil olmak üzere birden fazla kanaldan kalıcı hasar bırakacak; işletmelerin kapanması, eğitim ve iş kaybı nedeniyle fiziksel ve beşeri sermayenin erozyonu; küresel ticaret ve tedarik bağlantılarında kopuşlar gibi. Bu etkiler potansiyel çıktıyı – bir ekonominin tam istihdam ve kapasitede sürdürebileceği çıktı – ve işgücü verimliliğini düşürecek. Önceden var olan güvenlik açıkları, demografik sorunlar ve yapısal darboğazlar, pandemiyle ilişkili derin durgunlukların uzun vadeli hasarını artıracaktır.

Dünya Bankası Grubu Adil Büyüme, Finans ve Kurumlar Başkan Yardımcısı Ceyla Pazarbaşıoğlu, “Salgın vuruduğunda, gelişmekte olan ve gelişmekte olan birçok ekonomi rekor düzeyde yüksek borç seviyeleri ve daha zayıf büyüme nedeniyle zaten savunmasızdı. Yapısal darboğazlarla birlikte bu, pandemiyle ilişkili derin durgunlukların uzun vadeli hasarını artıracak. Hasarı sınırlamak, yeniden inşa etmek için acil önlemler gerekiyor ekonomi ve büyümeyi daha sağlam, esnek ve sürdürülebilir kılmak önemli ” dedi.
Hem kısa hem de uzun vadede yeniden yapılanma politikaları sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesini ve büyümenin yeniden başlamasına yardımcı olmak için çok hedefli uyaran önlemlerinin alınmasını gerektirmekte. Bu, özel sektörü sürdürme ve doğrudan insanlara para alma çabalarını içerir, böylece bu pandemi geçtikten sonra iş yaratımına daha hızlı bir geri dönüş görebiliriz. Etki azaltma dönemi boyunca ülkeler, hane halklarına, firmalara ve devletin temel hizmetlerine likidite sağlamak için ekonomik faaliyetleri sürdürmeye odaklanmalıdır. Aynı zamanda, politika yapıcılar potansiyel finansal aksaklıklara karşı dikkatli olmalıdırlar.

İyileşme döneminde, ülkelerin kamu desteğinin azalmasını kalibre etmesi ve daha geniş kalkınma zorluklarını hedeflemesi gerekir. Analiz, ortaya çıkan yeni pandemi sonrası yapılarda verimli olan sektörlere düzenli olarak yeni sermaye tahsis edilmesinin önemini tartışmaktadır. Bunu başarmak için ülkelerin, uyuşmazlıkların çözümünü hızlandırarak, düzenleyici engelleri azaltarak ve kalkınmayı yavaşlatan maliyetli sübvansiyonları, tekelleri ve korunan devlet mülkiyetindeki işletmeleri yeniden düzenleyerek sermaye ve emeğin nispeten hızlı bir şekilde ayarlanmasına izin veren reformlara ihtiyacı olacaktır.

Gelecekteki ekonomileri daha dayanıklı hale getirmek için, birçok ülke, yeni iş türleri, işletmeler ve yönetişim sistemleri için pandemi sonrası ihtiyacı yansıtan ve teşvik eden politikalar kullanarak, iyileşme sırasında daha fazla insani ve fiziksel sermaye oluşturabilecek ve tutabilecek sistemlere ihtiyaç duyacaktır. Finansal taahhütler ve yatırımlardaki şeffaflığın arttırılması da güvenin yeniden oluşturulmasına ve yatırım büyümesinin kolaylaştırılmasına yardımcı olacaktır.

Hareketlilik üzerindeki kısıtlamalar Mart ayında petrol fiyatlarında yüksek bir aylık düşüşle sonuçlandı. Petrol üreticileri arasında üretim hedefleri ile ilgili anlaşmazlıkların ortaya çıkmasına neden olan, petrol fiyatlarında ağırlıklı olarak talep kaynaklı dalma, küresel petrol stoklarında dik bir artışa eşlik etmiştir. Analiz aynı zamanda petrol fiyatlarındaki düşüşün küresel ekonomi ve özellikle enerji ihraç eden ülkeler üzerindeki etkilerini de detaylandırıyor.

Kısa vadede, ulaşım ve seyahat kısıtlamaları devam ederken, düşük petrol fiyatlarının büyümeye çok fazla destek sağlaması olası değildir ve bunun yerine pandeminin neden olduğu zarar üreticilerin finansmanını daha da zayıflatabilir. Düşük petrol fiyatlarının, toparlanma sürecinin başlarında küresel faaliyetlere en iyi marjinal desteği sağlayacağı düşünülmektedir.

Dünya Bankası Beklentileri Grubu Başkanı Ayhan Köse “Petrol ihraç eden gelişmekte olan ve gelişmekte olan ekonomiler, mevcut krize 2014-16 petrol fiyatlarındaki düşüşü atlatmak için üzerlerine düşen mali pozisyonlarla girmiştir. Benzeri görülmemiş bir halk sağlığı krizine ek olarak, bu ekonomiler artık ihracat gelirleri düştükçe keskin ekonomik gerilemeler yaşıyorlar. Küresel petrol talebi iyileştikçe petrol fiyatları yükselse bile, son zamanlarda fiyatlardaki düşüş petrol ihraç eden ülkelere ekonomilerini çeşitlendirme reformlarına devam etme aciliyetinin bir başka hatırlatıcısı” diyor.

Mevcut düşük petrol fiyatları, enerji ithal eden ülkelerin maliyetli sübvansiyon programlarından uzaklaşmaları ve sınırlı mali kaynaklarını kamu sağlığı ve eğitim programlarındaki iyileştirmeleri içeren daha yüksek öncelikli harcamalara tahsis etmelerini sağlayacak enerji fiyatlandırma politikalarını gözden geçirme fırsatı da sunmaktadır.

Dünya Bankası
CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bunları kaçırmayın

Tomris Uyar ve aşıkları

Sizce en kıskanılan, çoğu kişinin yerinde olmak istediği kadın kim? Öyle bir kadın var ki en güzel isimler, en güzel eserlerini onun için yazdı.O...

Dünyanın en çok satan 20 kitabı

İnsanoğlu bu güne kadar kesin olmamak kaydıyla 130 milyana yakın kitap basmıştır. Biz bu listeyi hazırlarken bile basımda olan yeni kitaplar olduğunu biliyoruz. Bu...

Ortadoğu’nun kadife sesi Mohsen Namjoo ve 10 şarkısı

Mohsen Namjoo Meşhed şehrinde geleneksel yapıdaki bir aile içerisinde büyüdü. Edebiyat ve müziğe olan ilgisi daha çocukluğunda başlamıştı. okuldaki sanat etkinliklerinde aktif olarak rol...

Mutlaka izlemeniz gereken En iyi 18 Uzay Filmi

Yine bir sinema listesiyle karşınızdayız. Yaşadığımız evrenin büyüklüğünü düşünüp hayretler içinde kalmayan insan neredeyse yok.Bu listede de yüzünü evrene dönen sinema yapıtlarından en...

Son haberler

BDDK’dan kredi kartlarıyla ilgili yeni düzenleme!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (BDDK) aldığı karar ile bankaların gelirini beyan edemeyen müşterilerine tanıyabildiği azami bin 300 TL limit, 2...

Sesli kitap uygulaması Storytel, Arap bölgesindeki rakibi Kitab Sawti’yi satın aldı

Dünyanın önde gelen sesli kitap ve e-kitap dinleme girişimlerinden biri olan Storytel, Ortadoğu ve Arapça konuşan dünyanın önde gelen sesli kitap dinleme hizmeti...

Çetin Ünsalan Yazdı: ‘Cehennemin sınırı 1 ay’

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la Başbakan Jean Castex’in belirlediği yeni hükümet, kadın bakan sayısı erkek bakan sayısından fazla olmasına rağmen feministleri kızdırdı. Kabinede bulunan...

Derin uzayda bilinmeyen dört nesne keşfedildi

Derin uzayda bilinmeyen dört nesne keşfedildi EMU adlı araştırma kapsamında derin uzayı gözlemleyen gökbilimciler, bugüne dek kataloglanmış nesnelerle uyuşmayan dört yeni gök cismi keşfetti....

Nobelli ekonomist Stiglitz: Pandemide koruma politikaları ve likidite önemli

ABD’li Nobel Ödüllü ekonomist Joseph Stiglitz, Covid-19 krizinin ekonomik etkilerini değerlendirerek, ‘muhtaç durumda olanların korunmasına yönelik politikalar’ ile ‘gereksiz iflasların önüne geçilmesi için...