Yapı Ruhsatlarında Yılın İlk Çeyreğinde Kırmızı Alarm!

0


Belediyeler tarafınca verilen yapı ruhsatlarının 2019 yılının ilk üç ayında bundan önceki yıla gore bina sayısı %42,5, yüzölçümü %37,7, kıymeti %19,8, daire sayısı %45,9 azaldı.

Yapı ruhsatı verilen binaların 2019 yılı Ocak-Mart ayları toplamında;

Yapıların toplam yüzölçümü 19,7 milyon m2 iken bunun 8,6 milyon m2’si konut, 7,6 milyon m2’si konut dışı ve 3,5 milyon m2’si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Kullanma amacına gore 11,5 milyon m2 ile en yüksek paya iki ve daha çok daireli ikamet amaçlı binalar haiz oldu. Bunu 2,6 milyon m2 ile kamu eğlence, eğitim, hastane yada bakım kuruluşları binaları izledi.

Yapı sahipliğine gore {özel sektör} 14,3 milyon m2 ile en büyük paya haiz oldu. Bunu 4,8 milyon m2 ile devlet sektörü ve 514 bin m2 ile yapı kooperatifleri izledi. Daire sayısına gore ise, toplam 75 bin 183 dairenin 66 bin 223’ü {özel sektör}, 7 bin 902’si devlet sektörü ve bin 58’i yapı kooperatifleri tarafınca alındı.

Yapıların toplam yüzölçümüne gore 3,6 milyon m2 ile İstanbul en yüksek paya haiz oldu. İstanbul’u, 1,4 milyon m2 ile Ankara, 1,2 milyon m2 ile Konya illeri izledi. Yüzölçümü en düşük olan iller sırasıyla Iğdır, Karabük ve Ardahan oldu.

Daire sayılarına gore İstanbul ili 13 bin 668 tane ile en yüksek paya haiz oldu. İstanbul’u 4 bin 375 tane ile İzmir ve 3 bin 783 tane ile Konya illeri izledi. Daire sayısı minimum olan iller sırasıyla Ardahan, Karabük ve Bayburt oldu.

                                                            Yapı ruhsatı, Ocak – Mart 2017-2019

 

Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü %29,4 arttı

Belediyeler tarafınca verilen yapı kullanma izin belgelerinin 2019 yılının ilk üç ayında bundan önceki yıla gore bina sayısı %10, yüzölçümü %29,4, kıymeti %66,7, daire sayısı %21,1 arttı.

Yapı kullanma izin belgesi verilen binaların 2019 yılı Ocak-Mart ayları toplamında;

Yapıların toplam yüzölçümü 51,7 milyon m2 iken bunun 28,6 milyon m2’si konut, 12,2 milyon m2’si konut dışı ve 10,9 milyon m2’si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Kullanma amacına gore 38,4 milyon m2 ile en yüksek paya iki ve daha çok daireli ikamet amaçlı binalar haiz oldu. Bunu 4 milyon m2 ile toptan ve perakende tecim binaları izledi.

Yapı sahipliğine gore {özel sektör} 43,4 milyon m2 ile en büyük paya haiz oldu. Bunu 7 milyon m2 ile devlet sektörü ve 1,2 milyon m2 ile yapı kooperatifleri izledi. Daire sayısına gore ise toplam 245 bin 819 dairenin 219 bin 756’sı {özel sektör}, 21 bin 182’si devlet sektörü ve 4 bin 881’i yapı kooperatifleri tarafınca alındı.

Yapıların toplam yüzölçümüne gore 12,3 milyon m2 ile İstanbul en yüksek paya haiz oldu. İstanbul’u 5,5 milyon m2 ile Ankara, 2 milyon m2 ile İzmir izledi. Yüzölçümü en düşük olan iller sırasıyla Tunceli, Ardahan ve Batman oldu.

                                             Yapı kullanma izin belgesi, Ocak – Mart 2017-2019CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here