Ana SayfaHaberlerLimited şirket nasıl kurulur?

Limited şirket nasıl kurulur?

limited şirket nasıl kurulur sorusuna cevap vermeden önce limited şirket tanımına da değinmek gerekiyor. Bir veya birden fazla gerçek veya tüzel kişinin ticaret unvanı altında kurulmuş, sorumluluğu ortaklarca üstlenilmiş, şirket adına konmayı taahhüt eden sermayesi ile sınırlı ve esas sermayeye sahip şirkettir. İstanbul’da anonim şirket kurmak için avukatlarımızla iletişime geçebilirsiniz. Bu nitelikteki halka açık bir limited şirket, sahip olunan sermaye ve bu sermayenin tüm ana paylarından oluşur. İktisadi amaçlarla kurulan ve kanunların izin verdiği farklı niteliklere sahip halka açık limited şirketler, çeşitli alanlarda faaliyet göstermektedir. Halka açık limited şirketlerin başlıca özellikleri şunlardır:

       Halka açık limited şirkette ortak sayısı en az 1 en çok 50 olmalıdır.

       Halka açık limited şirketin ortakları, tüzel veya gerçek kişiler olabilir. Tüzel kişiler, kamu tüzel kişisi veya özel hukuk kişisi olabilir.

       6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile tek kişi ile limited şirket kurulabilmesi imkanı getirilmiştir.

       Limited şirket kurmak için belirlenen esas sermaye, Türk Ticaret Kanunu’nun 580. maddesine göre 10.000 TL’dir.

       Société Anonyme ortaklarının payları, her birinin haklarını ileri sürmek için belirli ve eşit bir şekilde paylaşılır. Her pay 25 TL ve 25 TL’nin katları şeklindedir.

       Müşterek ve müteselsilen sorumluluk, şirket için taahhüt edilen sermayeye kadar gidebilir. Ortaklar, borçlarından dolayı kişisel mallarından sorumlu değildir.

       Emek veya ticari itibar sermaye şeklinde ileri sürülemez. (anonim şirketlerden temel farkı)

       Kâr ve haklar, ortaklar tarafından paylarına göre dağıtılır.

       Halka açık limited şirket, hisse senedi veya tahvil ihraç etmeye yetkili değildir.Sanal Office ile şirket kaydı da mümkündür.

Limited şirket kurmadan önce ne yapmalısınız?

Limited şirket kurmadan önce öncelikle pazar araştırması yapmalısınız. Limited şirketinizi kurmak istediğiniz iş sektörü mutlaka konuşulmalı ve bu faaliyet sektörünün dünü, bugünü ve geleceği hakkında bir pazar araştırması yapılmalıdır. Limited şirketinizin faaliyet göstermek istediği alanda uzun yıllardır başarılı olmuş şirketlerin başarısının sırrını araştırmalısınız. Aynı şekilde ömrü kısa olan firmaların da yaptığı hataların farkında olmalısınız. Halka açık bir limited şirket kurmadan önce iyi bir pazar araştırması ile derinlemesine bilgi sahibi olabilirsiniz. Faaliyet göstermek istediğiniz sektörü seçtikten sonra diğer işletme türlerini araştırmalı ve işletmenize en uygun türü seçmelisiniz. Türk Ticaret Kanunu’na göre, şahıs şirketi, anonim şirket ve limited şirket olmak üzere 3 farklı şirket türü vardır. Bu yazımızda anonim şirket kurmaktan bahsedeceğiz.

Bir limited şirketin amacı nedir?

Kanunla yasaklanmayan ekonomik amaçlarla halka açık limited şirketler kurulabilir (TTK 537/3). Halka açık limited şirketler, esnek ve hızlı çözüm yapıları ile yasal ekonomik amaçlar doğrultusunda en çok tercih edilen şirket türüdür. Bir limited şirkette amaç, şirketin nihai olarak ulaşmak istediği hedeftir. Firmanın hangi sektörde var olmak istediği firmanın konusudur. Konu, şirketi ekonomik çıkar hedefine doğru yönlendiren aracıdır.

Halka açık bir limited şirket hangi alanlarda faaliyet gösteremez?

Limited şirket nasıl kurulur?

Limited şirket ancak ANİ KURULUŞ ile sanal ofis kurulabilir. Diğer bir deyişle, ortaklar, halka açık limited şirketin kuruluşu için ödemeyi taahhüt ettikleri sermayeyi nakden koyduklarında şirket kuruluş aşamasına geçer. Anonim şirketlerde halka arz ile pay taahhüdü burada mümkün değildir. Limited şirket kuruluşu birçok avantaj sağladığı için tercih edilen şirket türüdür.

Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi gerçek veya tüzel kişi olabilecek en az 1 en çok 50 kişinin halka açık limited şirket kurması gerekmektedir. Halka açık limited şirket kurarken aşağıdaki şartları sağlamanız gerekir:

• Ticaret unvanı seçilmelidir. Unvanınız ticaret siciline ait dergide yayımlanmış olmalıdır.

• Ticari unvan ve imzaya yetkili kişiler, unvanı imzalamalı ve tasdik etmelidir.

• Şirket sermayesinin %004’ü Rekabet Kurumu hesabına yatırılmalıdır.

• Şirket esas sözleşmesini 3 nüsha halinde ve belgelerden biri el yazısı ile imzalanarak onbeş gün içinde şirketin bulunduğu yerdeki onaylı ticaret siciline tescil ettirmelisiniz.

• Noter tasdikli imza beyannamesini ticaret sicil dairesine ibraz etmeniz gerekmektedir.

• Türk Ticaret Kanunu’nun 511. maddesi uyarınca belirtilen bilgileri içeren tescil beyannamesini Ticaret Sicili Memurluğu’na sunmanız gerekmektedir.

• Ticaret Sicili Yönetmeliği’nin 29. maddesi uyarınca vermeniz gereken taahhüdünüzü Ticaret Sicili Memurluğu’na ibraz etmeniz gerekmektedir.

• Şirketin kurucu ortaklarının soyundan gelen gerçek kişiler için nüfus cüzdanı ve Ticaret Sicil Dairesi’nden onaylı ikamet tezkeresi ibraz edilmelidir.

• Şirketin kurucu ortaklarının tüzel kişileri için, şirketin yetkili organlarını gösteren belgeyi katılma kararına ilişkin noter tasdikli tasdikli Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne ibraz etmeleri gerekmektedir.

• Ayni, yani para dışında bir sermaye yatırılması gerekiyorsa, paranın değerini gösteren bilirkişilik kararını ve tasdik edilmiş bilirkişi raporunu ticaret sicil müdürlüğüne ibraz etmeniz gerekmektedir.

• Bir vergi ve sosyal dosya düzenlemek için Ticaret Sicili Departmanına halka açık bir limited şirket kuruluşu için başvuruda bulunmalısınız.

• Faaliyet alanınızla ilgili olarak bölgede yetkili ticaret odası veya ticaret ve sanayi odasına kayıt olmanız gerekmektedir.

• Şirketinizin ve ticaret ünvanınızın Türk Ticaret Sicili Resmi Gazetesi’nde tescil edildiğine dair ilanınız bulunmalıdır. Bir ofis kiralamadan ve sanal ofis kullanmadan bir limited şirkete kaydolmak daha ucuzdur.

• Limited şirket kurmak için gerekli belgeler arasında en önemlileri kuruluş bildirim formu, kuruluş dilekçesi, noter tasdikli sözleşme, oda kaydı, ikametgah belgesi, kira sözleşmesi ve sermaye makbuzudur.

• Ayrıca, ana sözleşmenin sermaye maddesinde sermaye payının ve ortakların paylarının değerini belirtmeniz gerekir.

Halka açık limited şirketler bankacılık, sigortacılık, genel ticaret, finansman ve faktoring, bağımsız denetim ve leasing faaliyetlerinde bulunamazlar.

Bir Limited Şirkette Sınırlı Sorumluluk Nedir?

Halka açık bir limited şirkette ile sanal ofis  ortakların sorumluluğu, şirkete yatırmayı taahhüt ettikleri esas sermayeye eşittir. Şirket, şirketin malvarlığı kadar borçlarından da sorumludur. Ancak, bu kuralın önemli bir istisnası vardır. Bu istisnaya göre, genel kural olarak şirket malvarlığından sorumlu olsa bile, kısmen veya tamamen tahsili mümkün olmayan kamu borçlarından dolayı ortaklar şirketin malvarlığından doğrudan sorumludur. Kamu alacaklarının tahsili.

Listeler

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Popüler haberler

Ahmet Kaya albümlerinde gizli kalmış 12 şair

Müzik tarihinde eşine az rastlanır bir üretkenliğe sahip olan Ahmet Kaya’nın...

William Harrison’un inanılmaz karakalem çalışmaları!

Chicago banliyölerinde büyüyen William Harrison, Illinois Üniversitesi'nde sanat eğitimi aldı yıllar...

20 maddede Kaypakkaya Kemalizm’i niye eleştirdi?

1949 yılında Çorum’da dünyaya gelen Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist (TKP/ML) kurucusu...

Cristiano Ronaldo ünsüz olsaydı

Cristiano Ronaldo gibi bir yıldız olup da sokakta dolaşmak, sevenlerinin ilgisi...

Tartışı-Yorum

Kara cumartesi; 95 ölü, 246 yaralı

Bu sabah uyandığımda hafta sonu tatili ve çiseleyen yağmurun gölgesinde daha düşünsel bir içeriği olan “zannımın kıpırtıları 2” başlıklı yazımı kaleme almayı düşünüyordum. Ancak öğle saatlerinde Ankara'dan gelen yürekleri...

Cumartesi Anneleri: Gözaltındaki kayıpların hikayesi

Kadir Gürhan“Kayıplar” ve “yargısız infazlar” denilince akla ilk gelen Latin Amerika ülkeleridir. Bu ülkelerde askeri cunta yönetimleri “gözaltında kayıplar” ve “yargısız infazlarla” kendisine muhalif olan tüm kesimlere karşı bir...

Lale Devri ne zaman bitecek?

Ghislaine de Busbecq Kanuni Sultan Süleyman’ın armağanı olan ilk lale soğanlarını Avrupa’ya tanıttığında belli ki tarihin ilk büyük spekülasyon balonuna neden olacağını tahmin edememişti. Tartışı-Yorum / Tolga Yumrukaya 1600’de LALE 2015’te...