Filmmor’dan Kadın Cinayetleri Acil Eylem Planı

0
filmmor, kadın cinayetleri, kadın, eylem planı,

Filmmor, birçok dernek ve kuruluşun da ortaklığıyla Kadın Cinayetleri Eylem Planı hazırladı.

 

Her iki kadın cinayetinden birinin kocalar tarafından, “ayrılma, reddedilme” bahanesiyle birçok kurum ve kesimin onayıyla, her 10 cinayetten birinin ise devlet gözetiminde işlendiğini ve kadın cinayetlerinin anlık değil öncülleri ve belirtileri olan önlenebilir cinayetler olduğunu ortaya koyan Kadın Cinayetleri Eylem Araştırması’nda dayanarak hazırlanan Kadın Cinayetleri Acil Eylem Planı hazır! Acilen hayata geçirmeye çağırıyoruz!

 

Kadın Cinayetleri Acil Eylem Planı

 • Kadın cinayetlerini önlemenin ilk koşulu, temelinde yatan cinsiyetçilikle mücadele etme kararlılığına sahip bir siyasal iradenin varlığıdır!
 • Bu irade ile oluşturulacak eylem planı çerçevesinde,
 • Gereken mekanizmalar kurularak,
 • Yeterli kaynak ayrılarak,
 • Etkin bir uygulama ile kadın cinayetleri önlenebilir!

Kadın Cinayetleri Acil Eylem Planı’nın uygulanması için:

 • TBMM bünyesinde kadın milletvekillerinden oluşan TBMM Kadın Cinayetlerini Önleme Komisyonu kurulmalıdır.
 • ‘Kadınların Söz ve Karar Hakkı’nın her düzeyde tanınması ve geliştirilmesi, tüm karar mekanizmalarına eşit katılım ve eşit temsilin sağlanması hedefinin ilk adımı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadın ve Eşitlik Bakanlığı’na dönüştürülmelidir.

 

Ekte tümünü paylaştığımızKadın Cinayetleri Acil Eylem Planı’ndan satır başları:

Politika Önerileri:

 • Kadın-erkek eşitliğini her alanda hayata geçirecek cinsiyetçilik karşıtı politikalar
 • “Aileyi koruma-güçlendirme” odaklı politikalarının yerine kadınları güçlendirme ve eşitlik odaklı politikalar
 • Kadınların siyasal yaşama, tüm karar mekanizmalarına eşit katılımı-eşit temsilini sağlayacak politikalar
 • Kadınlarınekonomikolarakgüçlenmelerini, ekonomikbağımsızlıklarınısağlayacakistihdampolitikaları
 • Kadınların kamusal alana katılımlarının arttırılması için politikalar
 • Tümidaribirimlerin “aileiçi”şiddet-çatışmadurumunda “barıştırıcı” değilkadınlarlehinerolalmasınısağlayacakpolitikalar
 • Kadınlarayönelikşiddetekarşı “kadınlardanyanatarafolarakanındaveyerindemüdaheleetme” politikası

Uygulama Önerileri:

 • Kadın cinayetleriyle ilgili tüm kurum ve süreçlerde topyekun uzmanlaşma sağlanması
 • Emniyet ve kolluk güçlerinde, uzmanlaşmış kadın görevlilerden oluşan, 7/24 çalışan birimler kurulması
 • Kadınlara Yönelik Şiddet ve Kadın Cinayetlerini Önleme Acil Başvuru Hattı açılması
 • Yargıda kadınlara yönelik şiddet konusunda uzmanlaşmış özel birimler kurulması
 • Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının CEDAW ve İstanbulSözleşmesi yükümlülüklerini yerine getirmesi
 • Tüm kamu kurum-kuruluşlarına, merkezi yerel idare birimlerine ve apartmanlara “kadınlara yönelik şiddete karşı uyarılar ve başvuru” bilgilerinin olduğu zorunlu tabelalar asılması
 • Örgün eğitimin her aşamasında ve üniversitelerde zorunlu toplumsal cinsiyet eşitliği derslerinin müfredata alınması
 • Ders kitapları ve her tür eğitim araç-gerecinin cinsiyet eşitsizliğinden, cinsiyet ve cinsel yönelim dayatma ve yargılarından arındırılması
 • Şiddete maruz kalan kadınların ekonomik bağımsızlığı için özel meslek edindirme programları düzenlenmesi, kamu ve yerel yönetimlerde iş alımlarda özel kotalar ayrılması
 • Kadınların ev odaklılıktan kurtulması için gerekli düzenlemelerin yapılması
 • Nüfusu elli biniaşan belediyelerde güvenlik ve gizlilik esaslarına uygun sığınma evleri açılması
 • Muhtarlıklara kadınlara yönelik şiddet ve kadın cinayetlerini önlemede yetki ve kaynak sağlanması
 • Kadın cinayetleri tanımının ve uygulanabilecek indirimlerin tanım ve koşullarının düzenlenmesi
 • Kadınlara yönelik şiddet suçu işleyenlerin devlet memuru olmasının engellenmesi; suçun görev süresince vuku bulması durumunda memuriyetten men edilmesi
 • Maktul yakınları lehine tazminat mekanizmaları hayata geçirilmesi: Geride kalan çocuklara eğitimbursu veya tazminat verilmesi, sosyal güvence ve aylık gelir sağlanması, koca veya eski koca tarafından öldürülen kadınların çocuklarına baba soy ismi yerine annenin soy isminin verilmesi
 • Kadın cinayetleri haberlerine “3. Sayfa” haberi, “adli vaka” olarak değil politik cinayetler olarak yer verilmesi
 • Kadınlarınsözvekararhakkıgözetilerekhaberkaynaklarındantartışmaprogramlarına her alandakadınlaraeşityer, sözhakkıverilmesi
 • Kadınlara yönelik şiddet, kadın cinayeti süreç ve davalarındaki olumlu örnek, deneyim ve öykülerin yaygınlaştırılması
 • Kadınlara yönelik şiddet ve kadın cinayetlerini önleme sorumluluğunu üstlenerek Kadın Cinayetlerini Önleme Eylem Planı’nı izlemek, denetlemek ve müdahil  olmak üzere İzleme Grupları gibi mekanizmaların oluşturulması…

Herkes Üzerine Düşeni Yaparsa

Kadın Cinayetleri Önlenebilir!

 

#KadınCinayetleriÖnlenebilir #İstenirseÖnlenir #HerKoldanMücadele

 

Kadın Cinayetleri Önlenebilir Kampanyası Filmmor Kadın Kooperatifi tarafından Van Kadın Derneği, Ceren Kadın Derneği, İzmir Bağımsız Kadın İnisiyatifi, İzmir Kadın Dayanışma Derneği, Kadın Dayanışma Vakfı, KAMER Vakfı, Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ortaklığıyla, Avrupa Birliği ve HeinrichBöllStiftung Derneği’nin desteğiyle yürütülmektedir.

 

İletişim: Filmmor Kadın Kooperatifi 0212 – 251 59 94 / info@filmmor.com / www.filmmor.org

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here